WITAMINY DLA PSÓW CANINSIEN

Pełnowartościowe suplementy i witaminy dla psów. Nasze preparaty witaminowe Caniensin pomagają w alergii pokarmowej, w biegunce, w odbarwianiu się sierści, wzmocnienie stawów i kości u psów, ponadto poprawiają proces trawienia, wzmacniają odporność, łagodzą stany lękowe, wzmacniają pigmentację skóry i wspomagają odchudzanie. Preparat Caniensin 4Digest sprawdza się u psów z wrażliwym układem pokarmowym, alergią pokarmową, częstymi biegunkami i obstrukcją u psów. Preparat Caniensin 4Immuno poprawia odporność i stres u psów. Preparat Caniensin 4Nervs pomaga gdy musisz zostawić psa samego lub gdy pies źle reaguje na hałas miasta. Preparat Caniensin 4skin pomaga gdy chcesz mieć błyszczącą sierść swojego psa i pozbyć się łupieżu drapania i ran. Preparat Caniensin 4move zabezpiecza układ ruchu u szczeniąt oraz u psów sportowych. Preparat Caniensin 4Recover pomaga psom po zabiegu lub gdy pis jest starszy.

Lokalizacja

Księcia Eryka II 6/2,
71-760 Szczecin

Telefon

(+48) 734 427 964
(+48) 788 049 663

Email

sklep@caninsien.com
 

Wyślij wiadomość

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest JBK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Eryka II 6/2, 71-760 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000303462 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8561798353, numer statystyczny REGON: 320505985, – zwana w dalszej części „Caninsien”.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
  1. tradycyjnej korespondencji, skierowanej na adres: ul. Księcia Eryka II 6/2, 71-760 Szczecin,
  2. korespondencji elektronicznej na adres e-mail biuro@caninsien.com
  3. telefonicznie pod numerem telefonu
 3. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, firma (nazwa) pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej, płeć , data urodzenia, adres IP komputera - w zbiorze danych osobowych klientów Caninsien oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składaniem i realizacją zamówień oraz czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Caninsien. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko firma (nazwa) pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej, płeć, data urodzenia - w zbiorze danych osobowych marketing, dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, celem prowadzenia marketingu produktów i usług za pośrednictwem sieci telefonicznej, w tym wiadomości SMS oraz poczty e-mail, informowania o akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych Sprzedawcy, w tym w ramach newslettera oraz innych informacji handlowych, a nadto składania ofert i zapytań ofertowych za pośrednictwem sieci telefonicznej oraz sieci internetowej, w tym poczty e-mail (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).
 5. Caninsien przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Caninsien mogą być: podwykonawcy Caninsien reprezentujący firmy wykonujące usługi w zakresie działalności odpowiadającej każdej z kategorii celów.
 7. Caninsien, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas:
  1. wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub
  2. do momentu osiągnięcia celów, dla których dane są przetwarzane, lub
  3. do czasu cofnięcia zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych.
 10. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz sprostowania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi, ich przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii,
  2. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w razie gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, albo wnosi sprzeciw – związany z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych opartego o niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 13. Serwis może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta - jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 14. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

Dostawa

 • DHL UPS
 • DHL Access Point

Formy płatności

 • Przelew
 • Płatność za pobraniem
 • karta upominkowa

Caninsien-Newsletter

Dołącz do nas