1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
    1. karta upominkowa Caninsien;
    2. przelew bankowy;
  2. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
  3. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Caninsien wiadomość e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia.
  4. Zasady wydawania oraz używania karty upominkowej określa odrębny Regulamin karty upominkowej Caninsien , dostępny tutaj.
  5. Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Caninsien wraz z wydawaniem kodów rabatowych.
  6. Caninsien zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla takiego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu 3 kolejnych zamówień opłaconych w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.
  7. Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki Caninsien do chwili całkowitej zapłaty.